Autor: Paweł Kopyść

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.

Listopad 12 / / Aktualności
Październik 28 / / Rozwój biznesu

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…