Autor: Paweł Kopyść

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

Grudzień 2 / / Artykuły
Listopad 26 / / Artykuły
Październik 28 / / Artykuły
Sierpień 13 / / Artykuły

Mieliśmy okazję współpracować z firmą pm2pm w zakresie odświeżenia wyglądu strony internetowej, wdrożeniu kilku dodatkowych usprawnień witryny oraz doradztwa…