Autor: Paweł Kopyść

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

Grudzień 2 / / Aktualności
Listopad 26 / / Aktualności
Październik 28 / / Aktualności
Wrzesień 13 / / Rozwój biznesu