Autor: Paweł Kopyść

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

2 grudnia / / Artykuły
26 listopada / / Artykuły
28 października / / Artykuły
17 października / / Projektowanie usług
13 sierpnia / / Artykuły

Mieliśmy okazję współpracować z firmą pm2pm w zakresie odświeżenia wyglądu strony internetowej, wdrożeniu kilku dodatkowych usprawnień witryny oraz doradztwa…