Strategiczne podejście do UX

„Strategiczne podejście do projektowania” to tytuł prezentacji, którą miałem okazję prelegować 30 maja 2015 w roku na konferencji UX Camp w Gdyni.

Jeśli do tej pory mówiło się o ux-owych prezentacjach, że miały na celu ewangelizowanie na temat user experience, to moje wystąpienie określiłbym mianem głoszenia nawrócenia. Zaprawdę, zaprawdę zachęcałem do zmiany…  Zachęcam do zmiany podejścia biznesu do user experience. Zachęcam również do zmiany sposobu myślenia projektantów na temat menedżerów i działu biznesowego.

Dowiesz się:

 • dlaczego wchodzenie w buty użytkownika nie działa
 • dlaczego Ziemia jest płaska a Kopernik nie ma dzisiaj racji
 • jak zmiania się rynek i w którym kierunku podąża
 • czy ux jest krytycznym zasobem firmy
 • czym jest strategia biznesowa a czym strategia ux
 • dlaczego i jak menedżer powinien stać się projektantem
 • dlaczego i jak projektanci powinni być odpowiedzialni za biznes

Herezja czy nawrócenie? Przekonaj się sam:

 

Mięso dla nienasyconych

mieso

Narzędzia biznesowe/strategiczne, które przydają się do projektowania ekosystemu usług i doświadczeń:

 • Blue Ocean Strategy – pozwala na wygenerowanie innowacyjnych pomysłów, nowych produktów i usług czy nisz rynkowych
 • Lean Management – podejście do zarządzania, które skupia się na „szczupłum”, iteracyjnym wytwrzaniu wartości
 • Business Model Canvas by Osterwalder – pozwala na zrozumienie i zaprojektowanie całego modelu biznesowego, ekosystemu usług i produktów tworzących wartość dla odbiorcy
 • ZOPP – niemiecka metodyka planowania projektów zorientowanych na cel, która polega na analizie problemów, określenia głównych ich przyczyn a następnie obrania strategicznych i operacyjnych celów, które będą dane problemy rozwiazywały
 • KPI – kluczowe wskaźniki sukcesu
 • Balanced Score Card – metoda definiowania i monitorowania Kluczowych Wskaźników Sukcesu (KPI), kótre można również odnieść do produktów czy usług cyfrowych
 • Misja, wizja i wartości – odkrycie i zrozumienie podstawowych i wewnętrznych sił organizacji, które są wyznacznikiem strategii i określają kierunek rozwoju
 • Visual management – motoda zarządzania wykorzystująca karteczki, tablicę kanban i wizualizację etapów pracy
 • Narzędzia analizy strategicznej, np.:
  • Analiza SWOT
  • Model 5 sił Portera
  • Analiza PEST
  • Matryca BCG
  • Analiza konkurencyjności
  • Cykl życia produktu
 • Badania rynkowe i marketingowe, np.:
  • analiza konkurencji
  • benchmarking
  • badania potrzeb i preferencji klientów
  • badania satysfakcji użytkowników
  • segmentacja klientów

 

Narzędzia i metodyki popularne w dziedzinie user experience, które przydadzą się menedżerom:

 • Design Thinking
 • Customer Journey
 • User flows
 • Storyboards
 • Mind map
 • Persony (aktorzy, intersariusze)
 • Mapa empatii
 • Burza mózgów
 • Sortowanie kart
 • Redefinicja problemu – zdefiniowanie wyzwania
 • Warsztaty z klientem
 • Badania z użytkownikami
 • Analityka internetowa
 • Prototypowanie
 • Testy użyteczności

 


 

źródła i inspiracje:

Johannes D. Hattula, Walter Herzog, Darren W. Dahl, and Sven Reinecke (2015) Managerial Empathy Facilitates Egocentric Predictions of Consumer Preferences. Journal of Marketing Research: April 2015, Vol. 52, No. 2, pp. 235-252.

Ward C. G. (2013) User Experience Is More Than Design—It’s Strategy, UX Matters Magazine: August 2013.

Zmijewski B. (2014) Silicon Valley Killed the Design Agency. ZURB Blog: October, 2014.


Skontaktuj się z nami!

Kraina Biznesu
Email: info@kraina.biz
Formularz kontaktowy →

LinkedIn | Facebook | Google+

Najnowsze wpisy

Paweł Kopyść Opublikowane przez:

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.