Kategoria: User Experience (UX)

Twoja firma jest obecna w Internecie? W tej krainie rządzą użytkownicy, więc poznaj co to użyteczność oraz user experience (UX).

Listopad 12 / / Artykuły

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

Grudzień 2 / / Artykuły