Tag: usability

Listopad 12 / / Artykuły

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

Grudzień 2 / / Artykuły