Tag: usability

12 listopada / / Artykuły

Ocena heurystyczna jest metodą opartą na ogólnie przyjętych i znanych, teoretycznych regułach. Może mieć również zastosowane w celu…

2 grudnia / / Artykuły