Microsoft Usability Guidelines

Microsoft Usability Guidelines to wytyczne firmy Microsoft na temat użyteczności, która dotyczy nie tylko stron internetowych, ale w dużym stopniu oprogramowania ogółem. Agarwal i Venkatesh (2002) opierając się na regułach MUG zaproponowali instrument, który pozwalałby na przedstawienie metryczne użyteczności. Microsoft Usability Guidelines szczegółowo opisuje użyteczność pod różnymi aspektami, które obejmują pięć głównych kategorii. Ponadto cztery z nich dzieli się na subkategorie, tworząc łącznie 15 grup.

Pierwszą z kategorii jest Zawartość, która odnosi się do informacji prezentowanych na witrynie oraz możliwości jakie oferuje. Zawartość została podzielona na następujące podkategorie:

 • Znaczenie kluczowych treści,
 • Wykorzystanie treści multimedialnych,
 • Zakres i stopień szczegółowości zawartości,
 • Aktualność informacji.

Druga kategoria odnosi się do wysiłku poznawczego wymaganego do korzystania z witryny internetowej. Spośród Łatwości używania wyróżnia się:

 • Klarowne i zrozumiałe cele,
 • Architektura witryny,
 • Informacja o obecnym miejscu w strukturze witryny.

Kolejna kategoria nie została podzielona a dotyczy Promocji i materiałów reklamowych danej witryny, umieszczanych zarówno w Internecie, jak i w innych środkach masowego przekazu.

Następnie wyróżnia się kategorię Mede-for-the-medium, odnoszącą się do dostosowania witryny do potrzeb konkretnego użytkownika, przy tym wyszczególniając:

 • Umożliwienie tworzenia społeczności,
 • Dostosowanie witryny do użytej technologii,
 • Dostosowanie do aktualnych trendów.

Ostatnia kategoria wyróżniana w MUG jest związana z Emocjami. Ta grupa zawiera elementy, które są związane z reakcją uczuciową wywoływaną przez witrynę:

 • Wyzwanie oddające ideę trudności,
 • Zainteresowanie użytkownika daną witryną,
 • Wiarygodność witryny,
 • Przepływ informacji dla użytkownika.

Narzędzie stworzone przez Agarwal i Venkatesh (2002) pozwala na obliczenie użyteczności strony internetowej, biorąc pod uwagę indywidualne wagi dla każdej kategorii i ocenę witryny w danej kategorii. Ocena strony internetowej jest dokonywana przez użytkowników, których można podzielić na grupy w zależności od przypisanej im roli. Najczęściej stosuje się podział na klientów oraz inwestorów. Uczestnicy badania są proszeni o przypisanie wag do różnych kategorii, co ma odzwierciedlać najważniejsze i najmniej ważne dla nich aspekty, dysponując sumą stałej kwoty 100 pkt. Wagi przypisane do każdej kategorii są następnie dystrybuowane dla wszystkich podkategorii. Agregacja oraz odchylenia standardowe wag pozwalają na uzyskanie informacji, na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę na danej witrynie. Następnie użytkownik podczas korzystania z witryny ma za zadanie ocenić ją pod kątem różnych podkategorii w skali 10-punktowej. Ocena końcowa poddawana analizie jest uzyskiwana poprzez przemnożenie poszczególnych wag i ocen podkategorii. Podczas niektórych badań wyniki są uogólniane i użyteczność strony internetowej zostaje obliczana poprzez określenie sumy zaproponowanych ocen, które odnosiły się do podkategorii stanowiących dla użytkowników szczególną rolę (oceny podkategorii najmniej ważne dla użytkownika są pomijane). Przykładem arkusza oceny użyteczności opartej o Microsoft Usability Guidelines jest poniższa Tabela 1.

Tabela 1. Przykład oceny użyteczności opartej o MUG.

Category (Subcategory)

Category weight

Subcategory weight

Rating

Weighted Rating

Maximum Rating

 (1-10)

Content

45

 

 

 

 

Relevance

15

8

120

150

Media use

10

4

40

100

Depth/breadth

10

5

50

100

Current information

10

7

70

100

Ease of use

30

Goals

15

4

60

150

Structure

10

10

100

100

Feedback

5

5

25

50

Promotion

5

5

10

50

50

Made-for-the-medium

15

Community

10

8

80

100

Personalization

0

N/A

0

0

Refinement

5

8

40

50

Emotion

5

Challenge

0

N/A

0

0

Plot

0

N/A

0

0

Character strength

5

7

35

50

Pace

0

N/A

0

0

Overall rating

 

 

 

670

1000

 

Źródło: Agarwal and Venkatesh, Assessing a Firm’s Web Presence, 2002.

W pierwszej analizie wykonanej przez Agarwal i Verkantesh (2002) strony internetowe zostały przeanalizowane oddzielnie w 4 różnych branżach (linie lotnicze, księgarnie, producenci samochodów oraz wynajem samochodów). Interesujący jest fakt, iż we wszystkich branżach za najważniejszą kategorię została wybierana Zawartość witryny. Najbardziej istotna dla klientów jest również Łatwość obsługi, co z kolei nie jest tak ważne dla inwestorów, którzy cenią sobie bardziej Promocję. Analiza oparta o MUG i jej mierniki wskazują więc, iż użyteczność może być różnie postrzegana w zależności od roli jaką pełni użytkownik. Zrozumienie czynników wpływających na użyteczność z punktu widzenia cech demograficznych i przekonań poznawczych pozwala na skuteczne projektowanie witryn internetowych, które byłyby atrakcyjne dla danego odbiorcy.

Należy jednak pamiętać, iż zasady Microsoft Usability Guidelines zostały opracowane na podstawie wyników testów użyteczności prowadzonych w latach 90. XX wieku i nie ma dowodów wskazujących na wyczerpujące określenie kategorii i podkategorii w nich zawartych.

Skontaktuj się z nami!

Kraina Biznesu
Email: info@kraina.biz
Formularz kontaktowy →

LinkedIn | Facebook | Google+

Najnowsze wpisy

Paweł Kopyść Opublikowane przez:

Paweł Kopyść - UX Designer & Business Consultant.

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *